AKTUALU

AKTUALU

MOKESTIS

Šlovinimo mokykla yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta savanoriška iniciatyva. Nuo 2018 m. sausio 1 d. mokyklos išlaikymui esame numatę 10 eurų nario mokestį. Siekiame, kad muzikavimas būtų prieinamas visiems, todėl atsižvelgę į motyvaciją ir mokyklos galimybes, ieškome sprendimų.

PARAMA

Šlovinimo mokykla yra finansuojama iš steigėjų indėlio, rėmėjų. Dėkojame kiekvienam, kas paremia mokyklos veiklą, pervesdami auką. Taip pat ieškome rėmėjų, kurie galėtų skirti papildomų lėšų vykdomiems projektams finansuoti.

Kviečiame pasinaudoti galimybe ir skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio šlovinimo mokyklos iniciatyvoms paremti. Mums tai būtų didžiulė pagalba organizuojant šlovinimo muzikos renginius, stovyklas, rekolekcijas, paskaitas aktualiomis temomis.

Jei neturite tokios galimybės (nedirbate pagal darbo sutartį), pasiūlykite artimiesiems ir draugams!


Mūsų rekvizitai
VšĮ „Bernardinų jaunimo centras“
Maironio g. 10-3, Vilnius
Įstaigos kodas 300667018
AB SEB bankas, kodas 70440
Sąskaita Nr. LT 0670 4406000 598 7703
Apie skirtą 2 proc. paramą prašome informuoti el. paštu slovinimomokykla@gmail.com