APIE MUS

APIE MUS

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje daugiau kaip 10 metų tarnaujanti šiuolaikinės šlovinimo muzikos grupė ICHTHUS, tęsdama savo misiją, – šlovinti Dievą per muziką ir įkvėpti kuo daugiau žmonių tikėjimo kelionei, kartu su broliais pranciškonais ir Bernardinų jaunimo centru įkūrė šiuolaikinės šlovinimo muzikos mokyklą.

Viešpats sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14:6). Tikime, kad vaikus ir jaunimą mokyti mylėti Dievą, atrasti ir pažinti Jį savo gyvenime, garbinti Jį per duotus talentus yra mūsų, krikščionių, misija. Paruošti jaunus žmones šlovinimo tarnystei, ugdant juos krikščioniškų vertybių pagrindu, – šios mokyklos vizija.

Grupė ICHTHUS yra sukaupusi nemažą patirtį šiuolaikinės krikščioniškos muzikos srityje: yra išleidusi tris albumus, dalyvavusi daugelyje renginių Lietuvoje ir už jos ribų (Lietuvos jaunimo dienose, Nacionaliniame gailestingumo kongrese, festivalyje „Sielos“ ir kt.), prisidėjusi prie evangelizacinių projektų organizavimo (www.ichthus.lt).

Mokyklos tikslai

Populiarinant šiuolaikinę šlovinimo muziką, sudaryti sąlygas ir galimybes ją kurti ir atlikti jaunam žmogui.

 Skatinti profesionalios krikščioniškos muzikos augimą, kurti šios muzikos tradiciją Lietuvoje.

Mes siekiame, kad bažnyčiose skambėtų kokybiška muzika, kuri paliestų žmonių širdis, keistų jų gyvenimus. Šiuolaikinis šlovinimas plačiai skamba didžiuosiuose jaunimo susitikimuose – Lietuvos ir Pasaulio jaunimo dienose. Tai yra atviros širdies muzika, per kurią „čia ir dabar“ išgyvenamas santykis su Viešpačiu.

Istorijos kontekste keitėsi šlovinimo muzikos formos. Kadaise žmonės Dievą garbino arfomis ir lyromis, pučiamaisiais, mušamaisiais instrumentais, vien balsais, vėliau – vargonais. Šiandien mes šloviname elektrinėmis, bosinėmis gitaromis, būgnais, balsais, kuriuos sustiprina mikrofonai, naudojame programines technologijas. Visa tai yra šiuolaikinė šlovinimo muzika, per kurią į tikėjimo kelionę žengia daugelis jaunų žmonių.

Siekiame, kad Viešpatį savo talentais garbintų užsidegęs jaunimas. Giedojimo ir grojimo instrumentais užsiėmimai vedami vaikams nuo 9 m. ir jaunimui iki 30 m. Grupės skirstomos pagal amžių.